Privacy Policy

Privacy Policy

Privacyverklaring Royalty Beauty Lounge

Dit is de privacyverklaring van Royalty Beauty Lounge, Schiedamseweg 127B, 3026AG te Rotterdam. Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68763905, inzake de website www.royaltybeautylounge.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door. Lees alsjeblieft zorgvuldig deze privacyverklaring om te begrijpen hoe wij gegevens van jouw verkrijgen en hoe wij daarmee omgaan.

Privacy
Royalty Beauty Lounge hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”) nooit verkopen aan anderen. Voor het verzenden van nieuwsbrieven maakt Royalty Beauty Lounge gebruik van MailChimp.

Linkpartners

Je dient je ervan bewust te zijn dat Royalty Beauty Lounge niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden jou aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer je via onze online agenda, telefonisch, per mail, aan de balie of via facebook een afspraak bij ons maakt, vragen we jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens zijn: jouw voor- en achternaam, jouw mailadres en jouw telefoonnummer. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem.
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van hgr-websites.nl en die zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Jouw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

  • je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het verzenden van een afspraakbevestiging, afspraakwijziging e afspraakherinneringen
  • je e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief
  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
  • je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van facturen bij niet nakomen van afspraken zoals deze worden vermeld in de Algemene Voorwaarden van Royalty Beauty Lounge
  • je gezondheidsgegevens worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren
  • je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor de verzending van de door jou bestelde producten via onze webshop
  • foto’s van je nagels/wimpers worden gebruikt op de website/blog van Royalty Beauty Lounge, op Social Media en in een fotoalbum voor in de beautysalon

Bewaartermijn

Royalty Beauty Lounge verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of tot het moment dat je verzoekt de persoonsgegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrief door op de betreffende link te klikken onderin de nieuwsbrief.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Royalty Beauty Lounge opnieuw om toestemming.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Via Royalty Beauty Lounge kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Royalty Beauty Lounge zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Royalty Beauty Lounge en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek indienen of bezwaar maken kan door een e-mail te sturen naar: info@ royaltybeautylounge.nl t.a.v. Stefanie Harpal.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ben je het niet eens over de manier waarop Royalty Beauty Lounge omgaat met jouw persoonsgegevens dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kun je gebruik maken van deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Royalty Beauty Lounge gebruikt de volgende cookies: functionele cookies, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Royalty Beauty Lounge gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Wij gebruiken deze cookies om onze website te optimaliseren, om je in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Je kunt je internetbrowser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Wil je nog meer controle over je online privacy? Dan raden we de Ghostery-browser aan, die te downloaden is op https://www.ghostery.com/

Onze website gebruikt de volgende cookies:
_ga, _gat, _gid – Allemaal cookies die gebruikt worden door Google Analytics, voor onder andere het meten van het aantal bezoekers, de tijd die op de site doorgebracht wordt en het inzichtelijk maken waar bezoekers vandaan komen.

Onze behandelingen

BESTE Schoonheidsbehandelingen voor Mani-Pedi-Gelish-Acrylic-Nail Art-Blowdry-Wimpers one-by-one-BodyScrub-Hifu-Gezichtsbehandeling-Laser-Eyelashes-Massages